Motto MŠ

,, Deťom nestačí iba podať ruku, je potrebné darovať im aj kus svojho srdca."

     

      Sme ako jedna rodina, trávime dni všedné i sviatočné, úspešné i neúspešné vždy spoločne a vzájomnou úctou, pochopením a milým slovom, radou a pomocou zdolávame každodenné radosti i starosti.

Ako sa nám to darí, môžete posúdiť nahliadnutím na tieto stránky, ale aj svojou osobnou návštevou.

Kontakt

  • Materská škola
    Školská ulica 399/7
    01313 RajeckéTeplice
  • +421 5 493 766
    0911 773 531
    ms.konska@gmail.com

Mesačný poplatok za MŠ

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, podľa ktorého  za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 14,00€.  

 

Tento príspevok je potrebné pravidelne  uhradiť do 10-teho dňa v kalendárnom mesiaci, v triede svojho dieťaťa.

Utorok 11. 12. 2018

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 13.12.2018)
Lucia Martinková (motýliky)
Mgr. Lucia Brodňanová

Vitajte na našej webovej stránke

Počet návštev: 33940

Mikulášske predstavenie - RUMCAJS

Piaty december sa pre naše deti niesol v znamení prekvapení. Prvým prekvapením pre deti bolo divadelné predstavenie o zbojníkovi  Rumcajsovi, v podaní hercov Divadla Clipperton z Banskej Bystrice, ktorí klasickú rozprávku predstavili deťom v modernom štýle s  humornými piesňami. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, čo následne potvrdili svojím potleskom. Na koho však v dnešný deň čakali najviac?

 

 

No predsa na  Sv. Mikuláša,  a ten veru naozaj prišiel...  Po básňach a piesňach, ktoré mu deti zaspievali a zarecitovali si odniesli Mikulášske sladké sane z cukroviniek. 

Divadielko- ,,Strašiak Tomáš"

V stredu 7.11.2018 mali naše deti nový zážitok, o ktorý sa im postarali  herci z Divadla na hojdačke. Deťom vyrozprávali a zahrali príbeh o strašiakovi Tomášovi, ktorý sa vybral do mesta, pretože sa mu zunoval život strašiaka. V meste ho však čakali mnohé problémy a nástrahy, ktorým nerozumel. Nevedel pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke, škola sa mu zdala príliš ťažká... Po dlhom putovaní sa stretol s ujom kominárom, ktorý mu vysvetlil, že každý na svete má svoje miesto a môže byť užitočný pre ostatných. Vtedy si Tomáš uvedomil, že jeho miesto a ,, práca" je doma na poli, aby uchránil úrodu pred nepriteľmi- vranami.

Mesiac úcty k starším

,,Ľúbim svoju babičku, uvijem jej kytičku. Kytičku z lásky chcem jej dať a na líčko ju pobozkať.

Ľúbim aj svojho deduška, dám mu božtek na líčka. Chytím ho jemne za rúčku a zaspievam mu pesničku.

Vy ste tí moji starí rodičia, ktorí nikdy nekričia. Pritúlia, jemne poláskajú, do uška tíško zašepkajú."

V takomto láskavom znení sa niesol prednes básní a piesní našich predškolákov, ktorí prišli pozdraviť nielen svojich starkých, ale všetkých starších spoluobčanov našej obce. Tí sa zišli v kultúrnom dome 12.októbra, aby sa potešili nielen zo svojich vnúčat, ale aby sa stretli a porozprávali o dňoch všedných i sviatočných so svojimi rovesníkmi. Sme radi, že sme mohli spríjemniť ich deň a veríme, že sa so všetkými stretneme opäť o rok.

Tekvičkové tvorenie...

Po roku opäť prišiel október- čas,keď zberáme úrodu z našich sadov a polí, čas, keď s radosťou tvoríme postavy a strašidielka z jesenných plodov a tekvíc.Všetky chodby našej materskej školy ožili prostredníctvom krásnych a originálnych výtvorov, ktoré naše šikovné deti vytvorili s pomocou svojich pani učiteliek. Ak chcete vidieť viac, nahliadnite do našej fotogalérie, nech sa páči... 

Hudobno- divadelné predstavenie

Prvým hudobno- divadelným predstavením v novom školskom roku rozveselil deti materskej školy dňa 19. septembra pán Kvído. Svojím divadelným a imitačným predstavením pod názvom: ,, Zvieratká zo ZOO" vyčaril deťom úsmev na tvári. Deti mali možnosť na základe imitácie  a pantomímy hádať rôzne druhy zvierat, interaktívne ich zapojil do činnosti a tanca. Za veselé účinkovanie veľmi pekne ďakujeme.

Vítame Vás v novom školskom roku

Milí rodičia.

Oznamujeme Vám, že materská škola otvára svoje brány pre Vaše detičky v pondelok 3. septembra 2018 o 6,15 hod. Teší sa na Vás kolektív MŠ.

Ďalšie informácie si môžete pozrieť  tu:  INFORMACIE__K.pdf

Rozlúčka predškolákov s materskou školou

Dvadsiaty druhý jún bol pre našich predškolákov pamätným dňom, pretože sa lúčili s materskou školou. Od rána sa venovali svojim obľúbeným činnostiam, užívali si voľnosť a hru so svojimi najobľúbenejšími hračkami. Po výdatnej desiate nasledovala diskotéka, na ktorej sa spoločne s pani učiteľkami vyšantili dosýtosti. A čo nasledovalo potom? No predsa torta, ktorá každoročne patrí k našej rozlúčke. Po sladkej hostine sa predškoláci vybrali umiestniť svoje tablo na nástenku obce, aby si každý pozrel, ako nám v materskej škole vyrásti a už sú pre ňu veľkí. Poobede na všetky deti čakalo hudobné vystúpenie na tému ,,Abeceda zdravia", po ktorom nasledoval kultúrny program predškolákov. Všetkým ukázali, čo všetko sa v materskej škole naučili a sľúbili, že sa z nich stanú šikovní žiaci. Na pamiatku na materskú školu si odniesli krásne knižky s venovaním, diplomy a malé darčeky v podobe motýlikov. Po milej rozlúčke sme oslávili so svojimi rodinami Deň otcov. Za športové úsilie so svojím otcom si každé dieťa zaslúžilo medailu a balíček sladkostí s hračkou, na všetky deti a oteckov čakal výborný guláš o ktorý sa postarali členovia rodičovskej rady, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme pani starostke za darček pre deti v podobe skákacích hradov a atrakcií, na ktorých sa poriadne vyšantili až do neskorého večera. Ešte raz veľká vďaka všetkým a veríme, že sa na takejto príjemnej akcii opäť stretneme o rok.

Deň detí v MŠ

 1.jún- sviatok všetkých detí si naše deti užili v spolupráci s DHZ našej obce. Naši hasiči si pre deti pripravili ukážku hasenia požiaru vodou i penou  a prehliadku hasičského auta. Deti nedočkavo stáli v rade, každý si chcel vyskúšať prácu hasiča v akcii a tak zodpovedne plnili pripravené štafetové aktivity. Po nich si odniesli od hasičov zaslúženú  odmenu v podobe balíčka sladkostí a rozlúčili sa úprimným mávaním  detí hasičom za zvuku sirén. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujeme, milí hasiči.

HLASUJEME PRE NAŠE DETI...

Vážení rodičia.

Naša materská škola sa prihlásila do súťaže firmy BUPI KIDS, v ktorej sa súťaží o „Rozprávkový hrad“ pre deti na detské ihrisko. Chceme Vás poprosiť o spoluprácu pri získavaní hlasov pre našu Materskú školu, prostredníctvom hlasovania na web stránke https://vyhraj.bupi.sk/, v termíne od 5.11.2018 do 5.12.2018. Na stránke je potrebné zadať názov Základná škola s materskou školou Konská a hlasovať. Svoj hlas môžete dať materskej škole každý deň v termíne od 5.11.2018 do 5.12.2018. V mene detí už vopred ďakujeme za každý získaný hlas pre našu materskú školu.

Canisterapia v materskej škole

Vo štvrtok 31.mája 2017 sa deti z materskej školy mali možnosť zoznámiť s príjemnou edukačnou činnosťou- canisterapiou. Prostredníctvom prednášky pani Ing. Arch. Kováčovej a praktických ukážok  jej cvičeného psíka sa deti oboznámili s tým, ako môžu cvičené psíky pomáhať detičkám, ako sa   s ich pomocou môžu naučiť veľa nových poznatkov a zažijú nekonečné množstvo zábavy a lásky. Deti si so psíkom vyskúšali rôzne činnosti, ukázal im svoju šikovnosť a za odmenu im dovolil pohladiť si ho. V mene všetkých detí veľmi pekne pani Kováčovej ďakujeme nielen za krásnu akciu, ale i za odmenu pre deti- medailu za odvahu.    

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3    ( školský zákon) zverejňuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Konskej, po dohode so zriaďovateľom, miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2018/2019. 

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť od 23. do 27. apríla 2018  v budove materskej školy alebo  si ich môžete stiahnuť na webobom sídle materskej školy Konská. Viac informácií nájdete tu...PRIJIMANIE_DETI_DO_MS(1).doc

Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf

SPOZNÁVAME OKOLIE

Krásne slnečné dni využili naši predškoláci na turistickú vychádzku do Rajeckých Teplíc spojenú s exkurziou do Múzea dopravy. I keď sa naša obec nachádza v tesnej blízkosti malebného kúpeľného mestečka Rajecké Teplice, väčšina detí ešte múzeum dopravy nenavštívila. Počas prehliadky si pozreli celú expozíciu zameranú na železničnú i cestnú dopravu, oboznámili sa s niektorými starodávnymi modelmi železničných vozidiel a cestných dopravných prostriedkov a motocyklov. So záujmom počúvali  o histórii dopravy, ale  snom každého malého návštevníka sa bezpodmienečne stali starodávne motocykle. 

Po návšteve múzea sa vybrali na prechádzku kúpeľným parkom až ku rybníku. Po krátkom oddychu v tieni stromov, posilnení  desiatou a džúsmi nakŕmili kačice a labute. Prechádzkou okolo rybníka  pozorovali nielen vodné vtáctvo, ale i rôzne druhy a farby rastlín a kvetov. Do materskej školy sa vrátili k dobrému obedu síce veľmi unavení, ale plní zážitkov a sebavedomia, že zvládli niekoľko kilometrovú turistickú vychádzku bez využitia dopravných prostriedkov ale na vlastných nohách.

SVETOVÝ DEŇ ZEME

Už tradične si 22. apríla pripomíname Svetový deň Zeme. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Naša materská škola je zameraná na rozvoj enviromentálnej výchovy a preto už od útleho veku deťom predkladáme správne spôsoby ochrany životného prostredia, učíme ich odpad nielen zberať ale i správne separovať. Svoje získané teoretické poznatky si upevnili v praxi naši predškoláci, ktorí sa každoročne podieľajú v spolupráci s OcÚ na čistení a zbere odpadkov v našej obci. Preto nebuďme ľahostajní a učme naše deti starať sa o životné prostredie nielen 22. apríla ale po celý rok. 

Hudobné predstavenie:,,Pesnička je liek."

V stredu 11. apríla bolo v našej škôlke veselo. Zavítal k nám hudobný hosť Viktor Guľváš, ktorý nám svojím hudobným predstavením vyčaril úsmev na tvári. Deti si veselo zaspievali, zatancovali, zopakovali si prostredníctvom náučných piesní svoje poznatky z oblastí počtov, farieb, živočíchov, svetadielov, cudzích jazykov ... .

A že nám naozaj bolo veselo, to zistíte nahliadnutím do fotogalérie.

Ďakujeme za Vaše 2% dane z príjmu

Vážení rodičia a priatelia školy.

Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o pomoc, pri skvalitnení výchovno- vzdelávacieho procesu v MŠ, darovaním 2% dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% daní z príjmov neziskovej organizácii, pričom Vás tento dar nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod,ako na to.  

                                                                                       2__dane_pre_MS_(1).doc

Vyhlasenie_2_.pdf

Potvrdenie_2__.pdf

   Za všetky príspevky Vám veľmi pekne ďakujeme smiley.  

Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ

Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ

   Dňa 1.3.2018  predškoláci z MŠ  navštívili svojich kamarátov- prvákov, ktorí od septembra usilovne chodia do školy a venujú sa školským povinnostiam. S radosťou sa privítali, pozreli si prostredie triedy, no najmä sa dozvedeli, čo všetko sa už prváci od septembra naučili z čítania, písania a matematiky. O tom, že máme šikovných predškolákov sa presvedčili všetci v prvom ročníku, pretože sa aktívne a s radosťou zapájali do pripravených aktivít. Pevne veríme, že sa všetci stretnú na školských chodbách od septembra 2018.                                                             viac foto v galérii

O Jankovi a Marienke

V hlbokom lese môže zablúdiť každý,

nieto ešte malé deti!

V chutnej a voňavej chalúpke bývala milá starenka, no nie je všetko zlato, čo sa blyští. Na pohľad dobrá tetuška, ale v skutočnosti zlá ježibaba, ktorá sa zmocní Janka a Marienky. Ako sa im podarilo zachrániť a šťastne vrátiť domov sa presvedčili deti z materskej školy dňa 10. októbra 2017, kedy si mali možnosť pozrieť a vypočuť klasický príbeh známej rozprávky.Hru sprevádzali v originálnom prevedení bábky v životnej veľkosti, v podaní hercov z ,,Divadla zo šuflíka", a množstvo piesní s prvkami ľudovej hudby z kraja Jánošíka- Terchovej.Divadlo zožalo u našich detí veľký úspech a tešíme sa na nové predstavenie niekedy nabudúce.