Motto MŠ

,, Deťom nestačí iba podať ruku, je potrebné darovať im aj kus svojho srdca."

     

      Sme ako jedna rodina, trávime dni všedné i sviatočné, úspešné i neúspešné vždy spoločne a vzájomnou úctou, pochopením a milým slovom, radou a pomocou zdolávame každodenné radosti i starosti.

Ako sa nám to darí, môžete posúdiť nahliadnutím na tieto stránky, ale aj svojou osobnou návštevou.

Kontakt

  • Materská škola
    Školská ulica 399/7
    01313 RajeckéTeplice
  • +421 5 493 766
    0911 773 531
    ms.konska@gmail.com

Mesačný poplatok za MŠ

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, podľa ktorého  za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 12,00€.  

 

Tento príspevok je potrebné pravidelne  uhradiť do 10-teho dňa v kalendárnom mesiaci, v triede svojho dieťaťa.

Nedeľa 18. 2. 2018

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Utorok 20.2.2018)
Richard Kováč (motýliky)
Lívia Kmetíková (včielky)

Vitajte na našej webovej stránke

Počet návštev: 14830

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ

    Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje zákonným zástupcom detí materskej školy, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline bude prevádzka materskej školy zatvorená,        od 14.2.2018 do 20.2.2018, z dôvodu chrípkovej epidémie. Materská škola bude opäť v prevádzke od stredy 21.2.2018 pre prihlásené deti.

Ďakujeme za Vaše 2% dane z príjmu

Vážení rodičia a priatelia školy.

Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o pomoc, pri skvalitnení výchovno- vzdelávacieho procesu v MŠ, darovaním 2% dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% daní z príjmov neziskovej organizácii, pričom Vás tento dar nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod,ako na to.  

                                                                                       2__dane_pre_MS_(1).doc

Vyhlasenie_2_.pdf

Potvrdenie_2__.pdf

   Za všetky príspevky Vám veľmi pekne ďakujeme smiley.  

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3    ( školský zákon) zverejňuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Konskej, po dohode so zriaďovateľom, miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2018/2019. 

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť od 23. do 27. apríla 2018  v budove materskej školy alebo  si ich môžete stiahnuť na webobom sídle materskej školy Konská. Viac informácií nájdete tu...PRIJIMANIE_DETI_DO_MS(1).doc

Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf

Mikulášske predstavenie - POPOLUŠKA

POPOLUŠKA- divadelné predstavenie pre deti k sviatku Sv. Mikuláša.

Dnešný deň (5.12.) sa pre naše deti niesol v znamení prekvapení. Prvým prekvapením pre deti bolo divadelné predstavenie Popoluška, v podaní hercov Divadla Clipperton z Banskej Bystrice, ktorí klasickú rozprávku predstavili deťom v modernom štýle s  humornými piesňami. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, čo následne potvrdili svojím potleskom. Na koho však dnešný deň čakali najviac?

No predsa na  Sv. Mikuláša,  a ten veru naozaj prišiel...  Po básňach a piesňach, ktoré mu deti zaspievali a zarecitovali si odniesli Mikulášske balíčky plné sladkostí, ktoré dostal ten, čo nezlostí...

                                                                                                                                            viac sa dozviete vo fotogalérii

 

Mesiac úcty k starším

,,Ľúbim svoju babičku, uvijem jej kytičku. Kytičku z lásky chcem jej dať a na líčko ju pobozkať.

Ľúbim aj svojho deduška, dám mu božtek na líčka. Chytím ho jemne za rúčku a zaspievam mu pesničku.

Vy ste tí moji starí rodičia, ktorí nikdy nekričia. Pritúlia, jemne poláskajú, do ušk tíško zašepkajú."

V takomto láskavom znení sa niesol prednes básní a piesní našich predškolákov, ktorí prišli pozdraviť nielen svojich starkých, ale všetkých starších spoluobčanov našej obce. Tí sa zišli v kultúrnom dome, aby sa potešili nielen zo svojich vnúčat, ale aby sa stretli a porozprávali o dňoch všedných i sviatočných so svojimi rovesníkmi. Sme radi, že sme mohli spríjemniť ich deň a veríme, že sa so všetkými stretneme opäť o rok.

O Jankovi a Marienke

V hlbokom lese môže zablúdiť každý,

nieto ešte malé deti!

V chutnej a voňavej chalúpke bývala milá starenka, no nie je všetko zlato, čo sa blyští. Na pohľad dobrá tetuška, ale v skutočnosti zlá ježibaba, ktorá sa zmocní Janka a Marienky. Ako sa im podarilo zachrániť a šťastne vrátiť domov sa presvedčili deti z materskej školy dňa 10. októbra 2017, kedy si mali možnosť pozrieť a vypočuť klasický príbeh známej rozprávky.Hru sprevádzali v originálnom prevedení bábky v životnej veľkosti, v podaní hercov z ,,Divadla zo šuflíka", a množstvo piesní s prvkami ľudovej hudby z kraja Jánošíka- Terchovej.Divadlo zožalo u našich detí veľký úspech a tešíme sa na nové predstavenie niekedy nabudúce. 

Tekvičkové tvorenie...

Opäť prišiel október- čas,keď zberáme úrodu, čas, keď s radosťou tvoríme postavy a strašidielka z jesenných plodov a tekvíc.Všetky chodby našej materskej školy ožili prostredníctvom krásnych a originálnych výtvorov, ktoré naše šikovné deti vytvorili v spolupráci so svojimi pani učiteľkami. Ak chcete vidieť viac, nahliadnite do našej fotogalérie, nech sa páči...