Motto MŠ

,, Deťom nestačí iba podať ruku, je potrebné darovať im aj kus svojho srdca."

     

      Sme ako jedna rodina, trávime dni všedné i sviatočné, úspešné i neúspešné vždy spoločne a vzájomnou úctou, pochopením a milým slovom, radou a pomocou zdolávame každodenné radosti i starosti.

Ako sa nám to darí, môžete posúdiť nahliadnutím na tieto stránky, ale aj svojou osobnou návštevou.

Kontakt

  • Materská škola
    Školská ulica 399/7
    01313 RajeckéTeplice
  • +421 5 493 766
    0911 773 531
    ms.konska@gmail.com

Mesačný poplatok za MŠ

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, podľa ktorého  za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 14,00€.  

 

Tento príspevok je potrebné pravidelne  uhradiť do 10-teho dňa v kalendárnom mesiaci, v triede svojho dieťaťa.

Piatok 19. 10. 2018

Narodeniny a meniny

Vitajte na našej webovej stránke

Počet návštev: 29695

Tekvičkové tvorenie...

Po roku opäť prišiel október- čas,keď zberáme úrodu z našich sadov a polí, čas, keď s radosťou tvoríme postavy a strašidielka z jesenných plodov a tekvíc.Všetky chodby našej materskej školy ožili prostredníctvom krásnych a originálnych výtvorov, ktoré naše šikovné deti vytvorili s pomocou svojich pani učiteliek. Ak chcete vidieť viac, nahliadnite do našej fotogalérie, nech sa páči... 

Hudobno- divadelné predstavenie

Prvým hudobno- divadelným predstavením v novom školskom roku rozveselil deti materskej školy dňa 19. septembra pán Kvído. Svojím divadelným a imitačným predstavením pod názvom: ,, Zvieratká zo ZOO" vyčaril deťom úsmev na tvári. Deti mali možnosť na základe imitácie  a pantomímy hádať rôzne druhy zvierat, interaktívne ich zapojil do činnosti a tanca. Za veselé účinkovanie veľmi pekne ďakujeme.

Vítame Vás v novom školskom roku

Milí rodičia.

Oznamujeme Vám, že materská škola otvára svoje brány pre Vaše detičky v pondelok 3. septembra 2018 o 6,15 hod. Teší sa na Vás kolektív MŠ.

Ďalšie informácie si môžete pozrieť  tu:  INFORMACIE__K.pdf

Rozlúčka predškolákov s materskou školou

Dvadsiaty druhý jún bol pre našich predškolákov pamätným dňom, pretože sa lúčili s materskou školou. Od rána sa venovali svojim obľúbeným činnostiam, užívali si voľnosť a hru so svojimi najobľúbenejšími hračkami. Po výdatnej desiate nasledovala diskotéka, na ktorej sa spoločne s pani učiteľkami vyšantili dosýtosti. A čo nasledovalo potom? No predsa torta, ktorá každoročne patrí k našej rozlúčke. Po sladkej hostine sa predškoláci vybrali umiestniť svoje tablo na nástenku obce, aby si každý pozrel, ako nám v materskej škole vyrásti a už sú pre ňu veľkí. Poobede na všetky deti čakalo hudobné vystúpenie na tému ,,Abeceda zdravia", po ktorom nasledoval kultúrny program predškolákov. Všetkým ukázali, čo všetko sa v materskej škole naučili a sľúbili, že sa z nich stanú šikovní žiaci. Na pamiatku na materskú školu si odniesli krásne knižky s venovaním, diplomy a malé darčeky v podobe motýlikov. Po milej rozlúčke sme oslávili so svojimi rodinami Deň otcov. Za športové úsilie so svojím otcom si každé dieťa zaslúžilo medailu a balíček sladkostí s hračkou, na všetky deti a oteckov čakal výborný guláš o ktorý sa postarali členovia rodičovskej rady, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme pani starostke za darček pre deti v podobe skákacích hradov a atrakcií, na ktorých sa poriadne vyšantili až do neskorého večera. Ešte raz veľká vďaka všetkým a veríme, že sa na takejto príjemnej akcii opäť stretneme o rok.

Deň detí v MŠ

 1.jún- sviatok všetkých detí si naše deti užili v spolupráci s DHZ našej obce. Naši hasiči si pre deti pripravili ukážku hasenia požiaru vodou i penou  a prehliadku hasičského auta. Deti nedočkavo stáli v rade, každý si chcel vyskúšať prácu hasiča v akcii a tak zodpovedne plnili pripravené štafetové aktivity. Po nich si odniesli od hasičov zaslúženú  odmenu v podobe balíčka sladkostí a rozlúčili sa úprimným mávaním  detí hasičom za zvuku sirén. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujeme, milí hasiči.

Canisterapia v materskej škole

Vo štvrtok 31.mája 2017 sa deti z materskej školy mali možnosť zoznámiť s príjemnou edukačnou činnosťou- canisterapiou. Prostredníctvom prednášky pani Ing. Arch. Kováčovej a praktických ukážok  jej cvičeného psíka sa deti oboznámili s tým, ako môžu cvičené psíky pomáhať detičkám, ako sa   s ich pomocou môžu naučiť veľa nových poznatkov a zažijú nekonečné množstvo zábavy a lásky. Deti si so psíkom vyskúšali rôzne činnosti, ukázal im svoju šikovnosť a za odmenu im dovolil pohladiť si ho. V mene všetkých detí veľmi pekne pani Kováčovej ďakujeme nielen za krásnu akciu, ale i za odmenu pre deti- medailu za odvahu.    

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3    ( školský zákon) zverejňuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Konskej, po dohode so zriaďovateľom, miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2018/2019. 

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť od 23. do 27. apríla 2018  v budove materskej školy alebo  si ich môžete stiahnuť na webobom sídle materskej školy Konská. Viac informácií nájdete tu...PRIJIMANIE_DETI_DO_MS(1).doc

Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf

SPOZNÁVAME OKOLIE

Krásne slnečné dni využili naši predškoláci na turistickú vychádzku do Rajeckých Teplíc spojenú s exkurziou do Múzea dopravy. I keď sa naša obec nachádza v tesnej blízkosti malebného kúpeľného mestečka Rajecké Teplice, väčšina detí ešte múzeum dopravy nenavštívila. Počas prehliadky si pozreli celú expozíciu zameranú na železničnú i cestnú dopravu, oboznámili sa s niektorými starodávnymi modelmi železničných vozidiel a cestných dopravných prostriedkov a motocyklov. So záujmom počúvali  o histórii dopravy, ale  snom každého malého návštevníka sa bezpodmienečne stali starodávne motocykle. 

Po návšteve múzea sa vybrali na prechádzku kúpeľným parkom až ku rybníku. Po krátkom oddychu v tieni stromov, posilnení  desiatou a džúsmi nakŕmili kačice a labute. Prechádzkou okolo rybníka  pozorovali nielen vodné vtáctvo, ale i rôzne druhy a farby rastlín a kvetov. Do materskej školy sa vrátili k dobrému obedu síce veľmi unavení, ale plní zážitkov a sebavedomia, že zvládli niekoľko kilometrovú turistickú vychádzku bez využitia dopravných prostriedkov ale na vlastných nohách.

SVETOVÝ DEŇ ZEME

Už tradične si 22. apríla pripomíname Svetový deň Zeme. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Naša materská škola je zameraná na rozvoj enviromentálnej výchovy a preto už od útleho veku deťom predkladáme správne spôsoby ochrany životného prostredia, učíme ich odpad nielen zberať ale i správne separovať. Svoje získané teoretické poznatky si upevnili v praxi naši predškoláci, ktorí sa každoročne podieľajú v spolupráci s OcÚ na čistení a zbere odpadkov v našej obci. Preto nebuďme ľahostajní a učme naše deti starať sa o životné prostredie nielen 22. apríla ale po celý rok. 

Hudobné predstavenie:,,Pesnička je liek."

V stredu 11. apríla bolo v našej škôlke veselo. Zavítal k nám hudobný hosť Viktor Guľváš, ktorý nám svojím hudobným predstavením vyčaril úsmev na tvári. Deti si veselo zaspievali, zatancovali, zopakovali si prostredníctvom náučných piesní svoje poznatky z oblastí počtov, farieb, živočíchov, svetadielov, cudzích jazykov ... .

A že nám naozaj bolo veselo, to zistíte nahliadnutím do fotogalérie.

Ďakujeme za Vaše 2% dane z príjmu

Vážení rodičia a priatelia školy.

Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o pomoc, pri skvalitnení výchovno- vzdelávacieho procesu v MŠ, darovaním 2% dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% daní z príjmov neziskovej organizácii, pričom Vás tento dar nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod,ako na to.  

                                                                                       2__dane_pre_MS_(1).doc

Vyhlasenie_2_.pdf

Potvrdenie_2__.pdf

   Za všetky príspevky Vám veľmi pekne ďakujeme smiley.  

Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ

Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ

   Dňa 1.3.2018  predškoláci z MŠ  navštívili svojich kamarátov- prvákov, ktorí od septembra usilovne chodia do školy a venujú sa školským povinnostiam. S radosťou sa privítali, pozreli si prostredie triedy, no najmä sa dozvedeli, čo všetko sa už prváci od septembra naučili z čítania, písania a matematiky. O tom, že máme šikovných predškolákov sa presvedčili všetci v prvom ročníku, pretože sa aktívne a s radosťou zapájali do pripravených aktivít. Pevne veríme, že sa všetci stretnú na školských chodbách od septembra 2018.                                                             viac foto v galérii

Mikulášske predstavenie - POPOLUŠKA

POPOLUŠKA- divadelné predstavenie pre deti k sviatku Sv. Mikuláša.

Dnešný deň (5.12.) sa pre naše deti niesol v znamení prekvapení. Prvým prekvapením pre deti bolo divadelné predstavenie Popoluška, v podaní hercov Divadla Clipperton z Banskej Bystrice, ktorí klasickú rozprávku predstavili deťom v modernom štýle s  humornými piesňami. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, čo následne potvrdili svojím potleskom. Na koho však dnešný deň čakali najviac?

No predsa na  Sv. Mikuláša,  a ten veru naozaj prišiel...  Po básňach a piesňach, ktoré mu deti zaspievali a zarecitovali si odniesli Mikulášske balíčky plné sladkostí, ktoré dostal ten, čo nezlostí...

                                                                                                                                            viac sa dozviete vo fotogalérii

 

Mesiac úcty k starším

,,Ľúbim svoju babičku, uvijem jej kytičku. Kytičku z lásky chcem jej dať a na líčko ju pobozkať.

Ľúbim aj svojho deduška, dám mu božtek na líčka. Chytím ho jemne za rúčku a zaspievam mu pesničku.

Vy ste tí moji starí rodičia, ktorí nikdy nekričia. Pritúlia, jemne poláskajú, do ušk tíško zašepkajú."

V takomto láskavom znení sa niesol prednes básní a piesní našich predškolákov, ktorí prišli pozdraviť nielen svojich starkých, ale všetkých starších spoluobčanov našej obce. Tí sa zišli v kultúrnom dome, aby sa potešili nielen zo svojich vnúčat, ale aby sa stretli a porozprávali o dňoch všedných i sviatočných so svojimi rovesníkmi. Sme radi, že sme mohli spríjemniť ich deň a veríme, že sa so všetkými stretneme opäť o rok.

O Jankovi a Marienke

V hlbokom lese môže zablúdiť každý,

nieto ešte malé deti!

V chutnej a voňavej chalúpke bývala milá starenka, no nie je všetko zlato, čo sa blyští. Na pohľad dobrá tetuška, ale v skutočnosti zlá ježibaba, ktorá sa zmocní Janka a Marienky. Ako sa im podarilo zachrániť a šťastne vrátiť domov sa presvedčili deti z materskej školy dňa 10. októbra 2017, kedy si mali možnosť pozrieť a vypočuť klasický príbeh známej rozprávky.Hru sprevádzali v originálnom prevedení bábky v životnej veľkosti, v podaní hercov z ,,Divadla zo šuflíka", a množstvo piesní s prvkami ľudovej hudby z kraja Jánošíka- Terchovej.Divadlo zožalo u našich detí veľký úspech a tešíme sa na nové predstavenie niekedy nabudúce.